സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാന്‍ നോവുമോരാത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും

ഒരു വേഴ്ചാ യന്ത്രം

പുതിയ പോസ്റ്റ് ഒരു വേഴ്ചാ യന്ത്രം ഇവിടെ വായിക്കാം

3 comments:

  1. valare nannayittundu... aashamsakal...................

    ReplyDelete
  2. കാണാനില്ലല്ലോ. ആശ്രമത്തിലാണോ?

    ReplyDelete
  3. കൊള്ളാം കേട്ടോ....ഇടക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് വരണം http://www.computric.co.cc/

    ReplyDelete

Comments to posts older than 30 days will be moderated for spam.